Verpakken en Etiketteren

Al ons vers vlees wordt vacuüm verpakt naar wens van de klant. De satés worden meestal verpakt onder beschermende atmosfeer net zoals de preparé.
Dan blijven deze minstens 10 dagen houdbaar in verse toestand, mits opslagtemperatuur van maximum 4°C.

Eventueel worden de producten op vraag van de klant in bakzakken gelegd mits direct verbruik bij levering. Zo hebt u minder verpakkingsafval en kunt u sneller werken als het om grote hoeveelheden gaat zoals bij bv.
Vakantiecentra. Iedere verpakking wordt voorzien van een wettelijk conform etiket.